Droga

Hajnówka, dnia 2017-05-26

DT.441.13.2017

W związku z pojawiającymi się uwagami dotyczącymi niedrożnych rowów oraz zalewania posesji w okresie opadów deszczu informujemy, że zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1440 ze zm.), obowiązek utrzymania zjazdów indywidualnych i publicznych należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Natomiast utrzymanie rowów przydrożnych i kanalizacji deszczowej należy do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce.

Dzieci na szkolnym apelu

W piątek 28 kwietnia 2017r. w Szkole Podstawowej w Nowokorninie odbyła się uroczysta akademia z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Herb Gminy Hajnówka

W dniu 7 maja 2017 r. w Pasiecznikach Dużych miał miejsce pożar, który strawił część pomieszczeń na poddaszu, sprzęty gospodarstwa domowego i instalacje elektryczne. Szkody spowodowane przez żywioł są o tyle dotkliwe, iż w wyniku akcji ratowniczej zalane zostały ściany i podłoga drewnianego domu.

Logo Cyfrowy Urzad

Jeśli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany, w Gminie Hajnówka możesz załatwiać urzędowe sprawy przez Internet – za pomocą aplikacji Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia.