rocznica 8-go maja

II wojna światowa to największa wojna światowa w historii. Za datę rozpoczęcia wojny przyjmuje się 1 września 1939 roku – atak Niemiec na Polskę. 3 września przystąpiły do wojny Wielka Brytania i Francja.

logo

 

Hajnówka, dnia 6.05.2021

Granty na fotowoltaikę – komunikat

                W związku z uszczegółowieniem brzmienia regulaminu projektu grantowego pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka” informuję, iż wydłużono termin na składanie wniosków o udzielenie grantu – do dnia 14 maja 2021 r.

rocznica 3-go maja

W tym roku przypada 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.

pge

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok   

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

miejscowość

ST

dnia

w godzinach

Trywieża (nr parzyste od 2 do 64 oraz nr nieparzyste od 13 do 69)

03-50

07.05.2021

8.30-14.00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991