Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Białymstoku informuje, że w dniach 19-22.06.2017r. odbędzie się cykl szkoleń dotyczący warunków uzyskania pomocy finansowej na operacje  typu  „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”

w ramach poddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”  dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby Afrykańskiego pomoru świń (ASF), oraz typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania 4.1 "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych - obszary a, b, c” objętych PROW na lata 2014-2020.

Lp. Termin szkolenia 6.2 (ASF); 4.1 (obszar a, b, c) Miejsce szkolenia DEDYKOWANE POWIATOM
1 2017.06.19 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 26B, 15-703 Białystok BIAŁOSTOCKI, SOKÓLSKI, MONIECKI
2 2017.06.20 Podlaski Oddział Regionalny ARiMR w Łomży, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża ŁOMŻYŃSKI, KOLNEŃSKI, ZAMBROWSKI
3 2017.06.21 Biuro Powiatowe ARiMR w Augustowie, ul. Przemysłowa 6, 16-300 Augustów AUGUSTOWSKI, GRAJEWSKI, SUWALSKI, SEJNEŃSKI
4 2017.06.22 Biuro Powiatowe ARiMR, w Bielsku Podlaskim, ul. Białowieska 113D, 17-100 Bielsk Podlaski BIELSK PODLASKI, HAJNOWSKI, SIEMIATYCKI, WYSKOKMAZOWIECKI

Program szkolenia - 22.06.2017
Sala Szkoleń Biura Powiatowego ARiMR w Bielsku Podlaskim,

ul. Białowieska 113D, 17-100 Bielsk Podlaski
Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy i zasady przyznawania pomocy dla:
-    poddzialania 6.2 „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolnicze/’, dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby Afrykańskiego pomoru świń (ASF)
-    poddzialania 4.1 "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych - obszary a, b, c”

Szkolenie dedykowane jest mieszkańcom oraz doradcom rolnym powiatów:
BIELSK PODLASKI. HAJNOWSKI. SIEM1ATYCKI. WYSOKOMAZOWIECKI

09:45 - 10:00 Rejestracja uczestników szkolenia
10:00 - 13:00 Omówienie bloków tematycznych
1.    Podstawy prawne ubiegania się i wypłaty pomocy.
2.    Zasady ubiegania się o pomoc;
-    definicja beneficjenta,
-    zakres i wysokość wsparcia,
-    koszty kwa lif i ko walne,
3.    Zasady przygotowywania i wypełniania dokumentacji aplikacyjnej;
-    wniosek o przyznanie pomocy,
-    załączniki do wniosku o przyznanie pomocy wraz z ich omówieniem,
-    wnioski o płatność wraz z załącznikami
4.    Zasady wypłaty pomocy.