Wójt Gminy Hajnówka, w ślad za serwisem dedykowanym wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, informuje, iż podmioty (m.in. producenci rolni, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) zainteresowane działalnością w sektorze produkcji energii odnawialnej mogą ubiegać się o dotację na założenie jak i rozbudowę istniejącej infrastruktury OZE (instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, biogazownie). Szczegółowe informacje odnajdą Państwo pod adresem: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-51-energetyka-oparta-na-odnawialnych-zrodlach-energii-4.html

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "MAKSBUD" Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim powiadamia, że od dnia 12.07.2019r. planowane jest rozpoczęcie robót związanych z rozbudową drogi krajowej Nr 66 na odcinku Kleszczele - Połowce (granica państwa) o długości 12,5 km.

Okres letni to czas dogodny na prowadzenie działań inwestycyjnych. W miejscowości Dubicze Osoczne trwają prace adaptacyjne budynku po byłej zlewni mleka na Klub Integracji Społecznej. Zmiany są już tak duże, że budynek nie przypomina punktu wyjściowego. Przebudowę prowadzi firma PUK w Hajnówce.

Pracownicy Urzędu Gminy (brygada remontowa) własnymi siłami starają się uporać z pracami bieżącymi w innych jednostkach gminy. W chwili obecnej trwają prace w świetlicy w Orzeszkowie, w Nowoberezowie, w Borysówce. Drobne naprawy są również wykonywane w Szkole Podstawowej w Dubinach, ale jest też większa awaria, która dotknęła Szkołę Podstawową w Nowokorninie. Niestety nie zawsze można zaplanować wydatki czy też czas pracy, aby wszyscy byli zadowoleni.

Po zakończeniu pierwszego etapu żwirowania dróg gminnych została zakupiona masa do naprawy nawierzchni asfaltowych (w ilości 5 ton). Prowadzone są też prace przy koszeniu poboczy oraz terenów gminnych.

Wójt Gminy Hajnówka informuje, iż w chwili obecnej trwają prace remontowe w budynku socjalnym w Nowosadach oraz w świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie. Remontowane jest też pomieszczenie socjalne OSP Orzeszkowie. Prace prowadzone są ze środków własnych budżetu gminy.

Ponadto trwa adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dubiczach Osocznych na Klub Integracji Społecznej.

W najbliższym czasie planowana jest też kolejna inwestycja. Gmina Hajnówka ogłosiła przetarg na powstanie Klubu Seniora Plus w Dubinach.

Dnia 08 kwietnia 2019 r. Wójt Gminy Hajnówka odebrała z rąk wiceministra MSWiA p. Jarosława Zielińskiego pismo informujące o dofinansowaniu zakupu samochodu strażackiego dla jednostki OSP Nowokornino. Dofinansowanie wynosi 510 tysięcy zł., na które składają się środki:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

  • 380 tys. zł
  • dotacja KSRG/MSWiA - 80 tys. zł
  • środki ubezpieczeniowe - 50 tys. zł

Dzięki wkładowi wielu podmiotów w województwie podlaskim zostanie zakupionych 30 samochodów dla straży pożarnych. Łączny koszt 30 wozów to ponad 22,5 mln zł, w tym wkład samorządów to blisko 9 mln zł. Resztę dołożą MSWiA i  Komendant Główny PSP - ponad 4 mln zł, WFOŚ i NFOŚ razem - ponad 9 mln zł.