Mieszkańcy województwa podlaskiego, którzy ucierpieli z powodu długotrwałej przerwy w dostawie prądu mogą się ubiegać o specjalną bonifikatę. Jak wynika z przepisów, ma to być 10-krotność ceny niedostarczonej energii.

https://pgedystrybucja.pl/o-spolce/aktualnosci/bonifikaty-z-tytulu-przerw-w-dostawie-energii-powyzej-24-godzin?fbclid=IwAR0RLIFOKpyNqWdPPyoBEJogpAccwTYZBewEW7Smpgz4GkvgpbeBdM9n8kE