Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w wizycie studyjnej do województwa kujawsko-pomorskiego w dniach 07-10.10.2019 r. Tematem wizyty studyjnej będzie "Rozwój ekonomii społecznej na przykładzie woj. kujawsko-pomorskiego". Więcej informacji wraz z harmonogramem oraz formularzem zgłoszeniowym znajdą Państwo w załącznikach.

 

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki: