Kolejny raz udowadniamy, że warto uczyć się języka białoruskiego. Na zaproszenie Centrum Kulturalnego Białorusi w Warszawie, uczniowie Szkoły Podstawowej w Dubinach mogli wyjechać na wycieczkę do Białorusi. Była to wizyta u Dziadka Mroza oraz zwiedzanie Puszczy Białowieskiej po stronie Republiki Białoruś. Oto relacja uczestników wyjazdu.

W dniach 2 i 3 stycznia 2020r. na zaproszenie Prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki oraz Centrum Kulturalnego Białorusi w Warszawie, z którym Szkoła Podstawowa w Dubinach współpracuje od wielu lat, dwóch uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dubinach miała przyjemność uczestniczyć w przyjęciu noworocznym w Pałacu Niepodległości (Pałac Prezydencki) w Mińsku.

Gmina Hajnówka realizuje projekt pt. „Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w gminie Hajnówka”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

25 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej w Nowokorninie odbył się Dzień Pluszowego Misia. Pomysłodawcą zabaw dla najmłodszych uczniów była Pani Barbara Koźluk. W organizacji tego dnia pomocą służyli uczniowie klasy VIII. Po wspólnej zabawie uczniowie udali się do klas na poczęstunek. Wszystkim uczestnikom podobały się wspólne zabawy.

                                                                       Organizator- Barbara Koźluk

 

 

27 listopada 2019 roku wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowokorninie wraz z nauczycielami udali się do Hajnówki by przekazać zebrane artykuły wszystkim potrzebującym ludziom i zwierzętom w schronisku. Ten dzień był zwieńczeniem kilkutygodniowej akcji.

W ramach wolontariatu Szkolne Koło PCK uczestniczyło w kilku akcjach charytatywnych zbierając produkty żywnościowe, środki czystości, książki, maskotki, poduszki, koce i inne artykuły. W akcjach oprócz uczniów brali udział rodzice i pracownicy szkoły. Zebrane rzeczy trafiły do: schroniska „Ciapek”, Domu Miłosierdzia „Samarytanin” i Hajnowskiego Domu Kultury, który wspierał akcję „Dzielni i Waleczni”. „Dzielni i Waleczni” to inicjatywa, która pomaga dzieciom z chorobami nowotworowymi.

 

Opiekun Szkolnego Koła PCK- Barbara Koźluk