W dniach 5-19 listopada 2020 r. po raz XV. z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski,  odbył się Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej.
Konkurs został zorganizowany przez parafię prawosławną pw. Zaśnięcia NMP w Dubinach oraz doradcę metodycznego powiatu hajnowskiego.


Ze względu na sytuację epidemiczną w tym roku Konkurs odbywał się w formie zdalnej.

Spośród 84 uczniów szkół powiatu hajnowskiego (z Hajnówki, Białowieży, Orzeszkowa, Czeremchy, Dubin, Czyż) oraz z Białegostoku, Lublina, Radomia, a także z Wołkowyska i Kijowa, zostali także wyróżnieni uczniowie Szkoły Podstawowej w Dubinach.


Laureatami zostali:

  • Michał Siemieniuk, kl. I          (III MIEJSCE )
  • Aleksandra Oniszczuk, kl. I    (WYRÓŻNIENE)

 

Recytatorzy  przygotowywali się do konkursu pod opieką nauczyciela religii pani Ireny Baczyńskiej oraz wielkim zaangażowaniem rodziców i dziadków. Wszystkim tym, którzy wspierali uczniów w ich pracy serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie zaprezentują swoje wiersze podczas projekcji filmu „Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej”, który zostanie wyemitowany na portalu Cerkiew.pl w dn. 29 listopada 2020r. o godz. 15.00.

 

Wszystkim Uczniom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za przygotowanie się i udział w Konkursie.

 

Irena Baczyńska