Dubiny, dn. 12.08.2019r.

SP.081.1.2.2019

 

Informacja o wyniku postępowania - Zapytania ofertowego

na dostawę mebli, wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego

w Szkole Podstawowej w Dubinach w ramach projektu

"Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w gminie Hajnówka"

 SP.081.1.2.2019 info