Drukuj

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim prowadzi nowy nabór do służby przygotowawczej. Jest to rodzaj służby wprowadzony dla pełnoletnich kobiet i mężczyzn, którzy nigdy nie pełnili służby wojskowej. Głównym celem służby przygotowawczej jest wyszkolenie ochotników dające im możliwość podjęcia zawodowej służby wojskowej.

WARUNKI POWOŁANIA

WYNAGRODZENIE I UPRAWNIENIA

W OKRESIE 4 MIESIĘCZNEGO SZKOLENIA

PERSPEKTYWY PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA

Od stycznia 2020 roku potwierdzony wzrost uposażenia żołnierzy

 

2020 PRZYGOTOWAWCZA ULOTKA