do

        1 sierpnia to wyjątkowy dzień dla mieszkańców wsi Dubicze Osoczne. W pobliżu wsi znajduje się prawosławny cmentarz choleryczny z 1832r pozostający pod opieką parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie. W 2007r. z inicjatywy byłego mieszkańca Dubicz Osocznych wzniesiono na cmentarzu murowaną kapliczkę. Tego dnia, w niewielkiej kaplicy wspominana jest co roku pamięć  św. Serafima Sarowskiego. Uroczystości rozpoczęły się od akatystu, następnie dokonano poświęcenie wody oraz soli i chleba. Świątecznej liturgii  przewodniczyli duchowni z parafii w Nowoberezowie.

polska smakuje

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po raz trzeci organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzny „Polska smakuje”.

Celem konkursu jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób, które ukończyły 16 lat. Praca konkursowa powinna przedstawiać dowolny polski produkt rolny lub rolno-spożywczy, w tym tradycyjny lub regionalny, posiadający certyfikat lub oznaczenie, z listy znajdującej się na stronie:

https://www.polskasmakuje.pl/jakich-certyfikatow-szukac/

Fotografia może prezentować produkt / produkty w różnych kontekstach, na różnych etapach produkcji, przetworzenia lub sprzedaży np. pola uprawne, produkty nieprzetworzone czy przetworzone, lokalne bazary i targowiska. 

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 pracę konkursową!

Prośmy zwracać uwagę, na jakość zdjęcia!

Praca konkursowa powinna być przekazana w pliku zapisanym w formacie JPG, RAW, TIFF o objętości maksymalnie 40 MB i rozdzielczości w przedziale 200 - 300 dpi.

Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego pod adresem: http://www.kowr.gov.pl/konkurs

 

PRZYPOMINAMY! Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2020 r.

 

plakat polskasmakuje

cinema

Termin: 24 sierpnia 2020 r.
Miejsce: Hajnowski Dom Kultury

festyn

Białoruskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne i Wójt Gminy Hajnówka zapraszają 31.07.2020 r. (piątek) o godz. 18.00 na Białoruski festyn ludowy do Dubin - teren Centrum Ekumeniczno-Etnograficznego (obok cerkwi)

gck

Wójt Gminy Hajnówka oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Dubinach przy współpracy z Międzynarodowym Teatrem WERTEP zapraszają na uroczyste otwarcie placu zabaw przy GCK w Dubinach 30 lipca 2020 r. o godz. 14:30.

Podkategorie